Budva

Serija predavanja Voda Života 2016 će biti održana od 29. do 31. jula u Akademiji Znanja

Petak 29.07.2016 19h - 21h
Subota 30.07.2016 19h - 21h
Nedelja 31.07.2016 19h - 21h

Akademija Znanja

Žrtava Fašizma bb, Rozino